İş Süreçlerinin Dijitalleştirilmesi

BPM (Business Process Management), iş süreçlerinin yönetimi için kullanılan bir yaklaşım ve bu yaklaşımı destekleyen bir yazılım türünü ifade eder. BPM yazılımları, işletmelerin süreçlerini tasarlama, otomatikleştirme, izleme, analiz etme ve sürekli olarak iyileştirme konularında yardımcı olur.

Sophtrun olarak iş süreçlerinizi doğru şekilde analiz ettikten sonra Netoloji firmasının %100 yerli üretimi olan No-Code BPM ürünü E-flow yazılımı ile elektronik ortama taşıyor, mevcut her türlü yazılım ve veri tabanınıza hızlı bir şekilde entegrasyonunu sağlıyoruz.

Low code/no code BPM yaklaşımı, işletmelerin iş süreçlerini hızlı bir şekilde oluşturmalarını, uygulamalarını geliştirmelerini ve yönetmelerini sağlar. Bu, yazılım geliştirme sürecini hızlandırır, işletmelere daha fazla esneklik sunar ve kullanıcıların daha etkin bir şekilde süreçleri optimize etmelerine olanak tanır.      

E-flow yazılımı aşağıdaki temel bileşenleri içermektedir:

Süreç Tasarımı ve Modelleme: BPM yazılımları, iş süreçlerinin kod yazmadan görsel olarak modellemesine ve tasarımına olanak tanır. Süreçler, akış diyagramları veya iş kuralı tabanlı modeller gibi farklı gösterimlerle tanımlanır. Bu, işletmelerin süreçlerini anlamalarını, belgelendirmelerini ve iyileştirmelerini sağlar.

Süreç Otomasyonu: BPM yazılımları, süreçlerin otomatikleştirilmesini ve iş akışlarının elektronik ortamda yönetilmesini sağlar. Bu sayede manuel görevler otomatik hale getirilebilir, iş akışı ve veri akışı kontrol edilebilir ve iş süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanır.

İş Akışı Yönetimi: BPM yazılımları, iş süreçlerinin akışını ve yönetimini izler ve denetler. Görevlerin atanması, takibi, önceliklendirilmesi ve tamamlanması gibi iş akışı süreçlerini destekler. İşletmeler, iş akışı durumunu izleyebilir, performansı değerlendirebilir ve gecikmeleri önlemek için müdahale edebilir.

Görev Yönetimi ve İş birliği: BPM yazılımları, görevlerin atanması, takibi ve tamamlanmasını kolaylaştırır. Çalışanlar arasında işbirliği, iletişim ve bilgi paylaşımını destekler. Görev yönetimi ve iş birliği, süreçlerin daha verimli ve hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Analitik ve Raporlama: BPM yazılımları, iş süreçlerinin performansını izler, analiz eder ve raporlar oluşturur. Bu, işletmelere süreçlerin verimliliği, etkinliği ve iyileştirme alanları hakkında değerli bilgiler sağlar. İşletmeler, analitik ve raporlama özellikleriyle süreçlerini daha iyi anlayabilir ve karar alma süreçlerini destekleyebilir.

BPM yazılımları, işletmelerin süreç odaklı bir yaklaşım benimsemelerine ve iş süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Bu da daha verimli çalışma, maliyet tasarrufu, müşteri memnuniyeti ve rekabet avantajı gibi faydalar sağlar.

İletişim

Sizleri aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz…