Blog

Kurumsal Mimari

Pek çok faktör bakımından git gide kompleks, kaotik ve yönetilemez bir noktaya varma ediminde olan günümüz dünyasında, bir çoğunuzun sıkça duyduğu “Kurumsal Mimari” kavramı zemininde yol almak istediğim bu yazı dizisinde, Homo-Sapiens ırkının bugün hala var kalmasına yol açan en nadide neden olan iletişim kavramı ile yola çıkmak, hiç de şaşırtıcı olmayacaktır diye düşünüyorum.

Gereksinimlerin Sosyalleştirilmesi

Kuruluşu, strateji ve vizyonuna uyumlu hedeflerini başarmak için belirlenmiş görevlerini gerçekleştirmek için adanmış insanlar ve kaynaklar grubu olarak tanımladığımızda, Kurumsal Mimarinin, bu insanlar ve kaynaklar arasında etkileşimin ve dolayısıyla iletişimin etkin bir sistematik ile yönetiminden başka hiçbir gayesi olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla Kurumsal Mimariyi tesis etmek adına ilk görevimiz olan kuruluşun modellenmesine basit ama etkili bir soru ile başlıyor olmalıyız, kuruluşunuz nasıl organize edildi?

VATANDAŞ GELİŞTİRİCİ(CITIZEN DEVELOPER) ve DİJİTALLEŞME YOLCULUĞUNDA NO-CODE PLATFORMLARININ ÖNEMİ

Yetkin bir ekipçe yapılacak ihtiyaç analizi sonrası, teknolojik altyapısı ve desteği doğru konumlandırılmış güçlü bir low-code ürününün, yine proje geliştirme ve devreye alma anlamında değer yaratabilecek bir eşlikçi bilişim hizmet firması ile mümkün olan her projede kullanılması, kuruluşlarını dijital dönüşüm ve dijitalde yaşam serüveninde optimum noktada tutmak isteyen her sorumlu yöneticinin ajandasında mutlaka yer bulacaktır.

İletişim

Sizleri aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz…